Ολοκληρωμένη Δράση Κοινοτικής Φροντίδας
Ολοκληρωμένη Δράση Κοινοτικής Φροντίδας

Η υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές , προκειμένου να αντιμετωπίζονται στο επίπεδο της κοινότητας. Παρέμβαση στο σπίτι του ψυχικά πάσχοντα από εκπαιδευμένη πολυεπιστημονική ομάδα, με σκοπό τη μετανοσοκομειακή υποστήριξη του ατόμου, την πρόληψη της υποτροπής, την αντιμετώπιση της κρίσης, την αποφυγή της εισαγωγής και επανεισαγωγής σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, την υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος και την προετοιμασία για την ένταξη του ψυχικά ασθενούς σε κοινοτικές δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

Τα νέα μας

twitter

Twitter
 


twitter

Facebook
 
 


twitter

YouTube
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες

Our Newsletter