Προστατευμένο Διαμέρισμα
Προστατευμένο Διαμέρισμα

Tο προστατευμένο διαμέρισμα λειτουργεί σαν εξελικτική συνέχεια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα αποτελώντας μια εναλλακτική κοινοτική μονάδα ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Παρέχει χώρο στέγασης και ψυχοκοινωνικής εξειδικευμένης φροντίδας με σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητας για τα άτομα που συμμετέχουν. Υποστηρίζονται έως 4 άτομα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και με στόχο την επανένταξη των θεραπευόμενων στον κοινωνικό ιστό, ως ανεξάρτητα και αυτόνομα άτομα.

Τα νέα μας

twitter

Twitter
 


twitter

Facebook
 
 


twitter

YouTube
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες

Our Newsletter