Εθελοντές –Εθελοντικές Ομάδες
Εθελοντές –Εθελοντικές Ομάδες
  

Η Εταιρεία παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης και εθελοντικής εργασίας σε εθελοντές και εθελοντικές ομάδες. Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης και Συμμετοχής Εθελοντών  περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εκπαίδευση, εποπτεία και αξιολόγηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα νέα μας

twitter

Twitter
 


twitter

Facebook
 
 


twitter

YouTube
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες

Our Newsletter