Ανώτερα και Ανώτατα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ανώτερα και Ανώτατα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  

Η Εταιρεία υλοποιεί πρωτόκολλα συνεργασίας με Ανώτατα και Ανώτερα Δημόσια Ιδρύματα για την πραγματοποίηση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης φοιτητών και σπουδαστών.

Η εταιρία βρίσκεται σε μακροχρόνια συνεργασία με το τμήμα Ψυχολογίας του ΠαντείουΠανεπιστημίου και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθηνών.

Τα  Προγράμματα  Πρακτικής  Άσκησης Φοιτητών και Σπουδαστών περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εκπαίδευση, εποπτεία και αξιολόγηση.

Παράλληλα σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, στα πλαίσια σπουδών ανθρωπιστικών επαγγελμάτων, πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις μεταξύ φοιτητών και επαγγελματιών της Εταιρείας.

 

 

 

 

 

Τα νέα μας

twitter

Twitter
 


twitter

Facebook
 
 


twitter

YouTube
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες

Our Newsletter