Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
  

 

Η Εταιρία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, με το κατάλληλο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό καθώς και με την εμπειρία που έχει, αναπτύσσει προγράμματα και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς με στόχο την προαγωγή της γνώσης και εργασιακής εμπειρίας σε επαγγελματίες, φοιτητές κ μέλη της κοινότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα νέα μας

twitter

Twitter
 


twitter

Facebook
 
 


twitter

YouTube
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες

Our Newsletter