Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης-Οικοτροφείο
Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης-Οικοτροφείο

(για Άτομα με Νοητική Υστέρηση & δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές)

Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός

 • Άτομα που πάσχουν από κάποια ψυχική νόσο.
 • Άτομα με νοητική υστέρηση.
 • Άτομα ύστερα από μακροχρόνιο εγκλεισμό σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και άσυλα
 • Άτομα που έχουν στο οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον τους κάποιον ψυχικά πάσχοντα
 • Άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο παροδικό πρόβλημα που σχετίζεται με την ψυχική υγεία (πένθους, κατάθλιψη λόγω οικονομικών προβλημάτων, διαπροσωπικά ζητήματα)
 • Μεμονωμένα άτομα ή κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη από ενημέρωση, συμβουλευτική ή παραπομπή
 • Φοιτητές,  σπουδαστές, νέοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εθελοντικές ομάδες και Κέντρα Ψυχικής Υγείας για πρακτική άσκηση και επαγγελματική κατάρτιση.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Ασφαλές, λειτουργικό και ευχάριστο περιβάλλον στέγασης
 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας (ιατρική, φαρμακευτική και νοσηλευτική φροντίδα, εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης)
 • Ανάπτυξη διαδικασιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη-παρακολούθηση, συμβουλευτική οικογένειας, προώθηση ατομικών δικαιωμάτων, εργοθεραπεία, ιπποθεραπεία, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, πρόγραμμα επανένταξης και κοινωνικοποίησης, διασύνδεση με άλλες μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης)
 • Προώθηση δράσεων δικτύωσης και ενημέρωσης (συνεργασία με την τοπική και την ευρύτερη κοινότητα, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, εθελοντισμός)
 • Εκπαίδευση (πρόγραμμα κατάρτισης του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, συνεχής εκπαίδευση-εποπτεία προσωπικού, πρακτική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών)

Η εταιρία αναπτύσσει

 • Μία (1) Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για Άτομα με Νοητική Υστέρηση & δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στο Νομό Αττικής

Οι Μονάδες στεγάζονται σε πλήρως ανακαινισμένα κτίρια. Οι επιλογές των κτιρίων στέγασης, οι εργασίες μεταρρυθμίσεων και ο εξοπλισμός πραγματοποιήθηκαν με κριτήριο τη διαμόρφωση Μονάδων προσβάσιμων   στην   κοινότητα, με κατάλληλα διαμορφωμένους εσωτερικούς χώρους και απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εξυπηρετούμενων και του  προσωπικού, η εύρυθμη λειτουργία και η επιτυχής εφαρμογή των πολυποίκιλων προγραμμάτων

Τα νέα μας

twitter

Twitter
 


twitter

Facebook
 
 


twitter

YouTube
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες

Our Newsletter