Υπηρεσίες Υποστήριξης & Κοινωνικής Μέριμνας
Υπηρεσίες Υποστήριξης και Κοινωνικής Μέριμνας

Η εταιρία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της με την κοινότητα συμμετέχει, αναπτύσσει & υλοποιεί δράσεις που αφορούν κοινωνικές δομές οι οποίες παρέχουν μία δέσμη υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Συμμετέχει ενεργά στο Εθνικό Δίκτυο κοινωνικής παρέμβασης μέσω κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης του φαινομένου της φτώχειας με δικτυωμένες υπηρεσίες και δομές που συνδράμουν την κοινότητα, υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Στόχος είναι η μείωση τους αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή/και υφίστανται υλικές στερήσεις & η δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο θα διασφαλίζει την πρόσβαση για όλους σε βασικές υπηρεσίες, όπως ιατρική περίθαλψη, στέγαση και εκπαίδευση.

Σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους αναπτύσσει τις εξής δομές κοινωνικής παρέμβασης:

 

 grafeio diamesolavisis pantopwleio syssitia laxDIKTYA PRINT.jpg11 trapezaxronou kfDIKTYA PRINT.jpg13

Τα νέα μας

twitter

Twitter
 


twitter

Facebook
 
 


twitter

YouTube
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες

Our Newsletter