Στόχοι μας
Στόχοι μας
  

Η ικανοποίηση των εξυπηρετουμένων, η αναγνωρισιμότητα και η αναμνησιμότητα μέσα από την οργάνωση ενός υποδειγματικού επιπέδου επιστημονικών, θεραπευτικών και αποκαταστασιακών διαδικασιών, προσανατολισμένων στη βέλτιστη πρόσφορα προς τον Άνθρωπο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

 

 

 

 

 

1.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-Ένταξη: Ένταξης Στο Μητρώο Φορέων

Ιδιωτικών ΜΚΟ (εθνικό/ειδικό)

2.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-Ένταξη: για ΜΚΟ ως φορέας παροχής κοιν φροντίδας (Α & Β βαθμια)

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΑ τύπου A (ΕΛΟΤ

1429:2008) ΟΔ ΕΦ:1431-1

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΑ τύπου Β (ΕΛΟΤ

1429:2008) ΟΔ ΕΦ:1431-2

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΑ τύπου Γ (ΕΛΟΤ

1429:2008) ΟΔ ΕΦ:1431-3

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ISO 9001-2008 (αναμένεται)

7.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-Ένταξη: στο Ειδικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

 

      ΜΕΛΟΣ:

1. UGC του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

2. CSR in Greece

Τα νέα μας

twitter

Twitter
 


twitter

Facebook
 
 


twitter

YouTube
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες

Our Newsletter