Αποστολή μας
Αποστολή μας
  

 

 

Η

 παροχή υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένων, εξατομικευμένων υπηρεσιών μέριμνας, στέγασης, αποκατάστασης, επανένταξης και αποθεραπείας από άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό εξασφαλίζοντας τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους ωφελούμενους. Η επιστημονική κατάρτιση, η συνεχής εκπαίδευση και η εξειδίκευση αποτελεί κριτήριο για τη στελέχωση της εταιρείας ενώ παράλληλα έχει υιοθετηθεί ως δομική διαδικασία της λειτουργίας της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα νέα μας

twitter

Twitter
 


twitter

Facebook
 
 


twitter

YouTube
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες

Our Newsletter