Όραμα μας
Όραμα μας
  

 

Η

 καθιέρωση της εταιρείας, ως «εταιρεία-πρότυπο» στην παροχή 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, εξωνοσοκομειακής νοσηλείας, αποθεραπείας αποκατάστασης και επανένταξης, καθώς και η διεύρυνση  των δραστηριοτήτων μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου συνεργασιών με κέντρα και μονάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα νέα μας

twitter

Twitter
 


twitter

Facebook
 
 


twitter

YouTube
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες

Our Newsletter